OM PERNILLE

OM PERNILLE


Pernille Risgaard har mere end 15 års international erfaring inden for rådgivning og kommunikation af bæredygtighed og samfundsansvar for virksomheder og organisationer.
 

 

Gennem P&Co har jeg siden 2014 assisteret en række virksomheder og organisationer med deres arbejde og kommunikation af bæredygtighed og samfundsansvar og gør brug af mine mangeårige erfaringer og netværk inden for området.

 

Mine tidligere erfaringer bygger på rollen som revisor og rådgiver for PwC, samt fra NGO-virksomhedspartnerskaber og samarbejder i perioden 2002-2014.

Med en tværfaglig akademisk uddannelse i miljøvidenskab fra 2002 og som redaktør for en række publikationer har jeg en grundig og analytisk tilgang, kombineret med kompetencer indenfor projektledelse, samarbejde og kommunikation.

Profil på Linked-In

Tidligere erfaringer

PwC: 2007-2014

Rådgiver og revisor inden for samfundsansvar for revisions- og konsulenthuset PwC i syv år med særligt fokus på:

 • Rapportering inden for samfundsansvar herunder det internationale rammeværk for integreret rapportering <IR>, årsregnskabslovens §§ 99 a og 99 b, samt GRI-guidelines og FN's Global Compact principper.
 • Ledelse og organisering af tilgangen til CSR, herunder involvering af interessenter, vurdering af væsentlighed og formidling (AA1000).
 • Faglig formidling og undervisning inden for CSR og rapportering (internt og eksternt).

 

WWF og Earthwatch Insititute: 2003-2007

Koordinator for NGO-virksomhedspartnerskaber i regi af hhv. EarthWatch Institute (Oxford, England) fra 2005-2007 og for WWF Danmark fra 2003-2005 med fokus på:

 • Bi- og multialterale partnerskabsmodeller mellem internationale NGO'er og virksomheder med henblik på at fremme fælles bæredygtighedsmål. 
 • Netværksaktiviteter og projektsamarbejde på tværs af faggrænser i regi af Nordic Partnership under WWF.

 

Freelancer og frivilligt arbejde: 2002-2005

Freelance redaktør for Københavns Kommune fra 2003-2005 og frivillig koordinator for NGO'er som Ungdommens Røde Kors og Mellemfolkeligt Samvirke i 2002-2003 inden for udvikling af undervisningsmaterialer til børn og unge om natur og kultur.

 

Uddannelse

 • MSc. International Miljøvidenskab, Lund Universitet (2002)
 • BSc. Biologi, Københavns Universitet (1999)

Publikationer

Pernille Risgard har udviklet, skrevet og været redaktør for en række danske og internationale tidsskrifter, publikationer og initiativer inden for samfundsansvar siden 2002:

 • CSR Prisen 2021 - de bedste rapporter om samfundsansvar og bæredygtighed, FSR - danske revisorer (2021)
 • ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten, Finansforeningen, FSR - danske revisorer og Nasdaq Copenhagen (opdateret 2020)
 • Casesamling om kvinder i ledelse, Erhvervsstyrelsen (2018)
 • Analyse: De 50 største virksomheders rapportering om samfundsansvar, FSR - danske revisorer (2018)
 • Krav til virksomhedens redegørelse for samfundsansvar, FSR - danske revisorer (2018)
 • Analyse: Børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar, FSR - danske revisorer (2017)
 • Opsamling og erfaringer med den strategiske miljø indsats - Clean Greenland Green Companies, CSR Greenland (2016)
 • Fremtidens Rapportering, FSR - danske revisorer (2016)
 • Nye krav til redegørelse for samfundsansvar, FSR - danske revisorer (2015)
 • CSR Prisen, FSR - danske revisorer (2014-)
 • Tidsskrift for Miljø, DJØF Forlag (2014-2021)
 • Synspunkter fra toppen af dansk erhvervsliv - om CSR og CSR-rapportering, FSR - danske revisorer (2014)
 • Climate Cup Prisen, PwC (2008-2010)
 • Sustainability Quarterly, PwC (2007-2010)
 • Business & Ecosystems, WBCSD, WRI, IUCN og EarthWatch Institute (2006)     
 • All steps matter, Nordic Partnership (WWF) (2004)
 • News from Copenhagen - Environmental Capital of Europe, Københavns Kommune (2003-2005)   
 • NaturKultur, Ungdommens Røde Kors (2003)
 • LINK, Mellemfolkeligt Samvirke (2002)