OPGAVER

OPGAVER 

P&Co yder strategisk sparring og rådgivning inden for bæredygtighed og samfundsansvar/CSR ud fra en forståelse af kundens forretningsmodel, strategi og
værdikæde.
 

P&Co løser opgaver både inden for strategiudvikling, analyse, projektledelse, kommunikation, konceptudvikling og udarbejdelse af bæredygtighedsrapporter. For P&Co er en tilgang inden for samfundsansvar med fokus på f.eks. reduktion af miljøpåvirkninger, respekt for menneskerettigheder og forretningsetiske hensyn helt basal og ligger til grund for arbejdet med organisationers positive og negative impact og hvordan de kan bidrage og f.eks. understøtte udvalgte verdensmål og delmål.

 

I praksis er tilgangen grobund for en integreret tankegang, som understøtter værdiskabelsen for virksomheden og samfundet. Værdiskabelsen og bidraget til en bæredygtig udvikling kan med fordel opgøres, kommunikeres og rapporteres til organisationens interne og eksterne interessenter.   

Kunder

P&Co har bl.a. løst opgaver for:

 • BDO Danmark
 • Bureau Veritas EMEA
 • CSR Greenland
 • Danske Bank Group
 • Danish Crown Group
 • Deloitte Sustainability
 • DFDS Group
 • DJØF Forlag
 • Erhvervsstyrelsen
 • FSR - danske revisorer
 • Gladsakse Kommune
 • Global Compact Network Denmark
 • IFU
 • Industriens Pension
 • Miljøstyrelsen
 • MP Pension
 • PPG Coatings Danmark
 • Sustainable Biomass Program (SBP)
 • Toyota Danmark

 

P&Co yder løbende assistance til FSR - danske revisorer inden for CSR og er tilknyttet DJØF Forlag som ekstern redaktør for Tidsskrift for Miljø.

 

Eksempler på opgaver

 • For Erhvervsstyrelsen har inVirke i samarbejde med P&Co i 2018 udviklet en casesamling om kvinder i ledelse bestående af 10 interviews med administrerende direktører og bestyrelsesformænd fra store danske virksomheder.
 • For FSR - danske revisorer har P&Co bistået udviklingen af en publikationen 'ESG-hoved og nøgletal i årsrapporten' i 2019, samt udviklet magasinet 'Fremtidens Rapportering' i 2016.
 • For Danske Bank Group har P&Co i samarbejde med inVirke assisteret med rapportering om samfundsansvar siden 2014. Desuden har vi i samarbejde Institut for Menneskerettigheder lavet en group-wide high-level risks assessment i 2016.
 • For Sustainable Biomass Program (SBP) har P&Co i perioden 2016-2018 varetaget organiseringen af SBP's uafhængige  Advisory Board bestående af ledende repræsentanter og forskere fra internationale organisationer. 
 • For CSR Greenlands har P&Co faciliteret den miljøfaglige del af projekt Clean Greenland - Green Companies i perioden 2014 - 2016. Læs om projektets erfaringer med miljøarbejdet blandt syv grønlandske virksomheder: 'Opsamling og erfaringer med den strategiske miljøindsats'.

P&Co

Rådgivning og kommunikation inden for bæredygtighed og virksomheders samfundsansvar/CSR.

 

CVR. nr: 35568468

KONTAKT

P&Co, Rebekkavej 49, DK-2900 Hellerup

pr@pcompany.dk 

+45 40261433