OPGAVER

OPGAVER 


Gennem P&Co yder Pernille strategisk sparring og rådgivning inden for bæredygtighed, ESG og samfundsansvar ud fra en forståelse af kundernes forretningsmodel, strategi og værdikæde.
 

P&Co løser opgaver både inden for strategiudvikling, analyse, projektledelse, kommunikation, konceptudvikling og udarbejdelse af bæredygtighedsrapporter. For P&Co er en tilgang inden for samfundsansvar med fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger, respekt for menneskerettigheder og forretningsetiske hensyn helt basal og ligger til grund for arbejdet med organisationers positive og negative impact og hvordan de kan bidrage positivt til den bæredygtig omstilling og understøtte udvalgte FN Verdensmål og delmål.

 

I praksis er tilgangen grobund for en integreret tankegang, som understøtter værdiskabelsen for virksomheden og samfundet. Værdiskabelsen og bidraget til en bæredygtig udvikling kan med fordel opgøres, kommunikeres og rapporteres til organisationens interne og eksterne interessenter.   


Her eksempler på kunder og opgaver som P&Co har været engageret i over de seneste år.

Kunder

P&Co har bl.a. løst opgaver for:

 • BDO Danmark
 • Bureau Veritas EMEA
 • CSR Greenland
 • Danske Bank Group
 • Danish Crown Group
 • Deloitte Sustainability
 • DFDS Group
 • DJØF Forlag
 • Erhvervsstyrelsen
 • FSR - danske revisorer
 • Gladsakse Kommune
 • Global Compact Network Denmark
 • Grundfos
 • IFU
 • Industriens Pension
 • KommuneKredit
 • Miljøstyrelsen
 • MP Pension (nu AkademikerPension)
 • PPG Coatings Danmark
 • Sustainable Biomass Program (SBP)
 • Toyota Danmark

 

P&Co yder løbende assistance til FSR - danske revisorer inden for bæredygtighed - herunder foreningens CSR Pris for bedste rapporter om samfundsansvar.

 

Eksempler på opgaver

 • For Danske Bank Group har P&Co i samarbejde med inVirke assisteret med gruppens rapportering om bæredygtighed siden 2014 - se 2020 rapporten her. Desuden har vi i samarbejde Institut for Menneskerettigheder lavet en group-wide high-level human rights risks assessment.
 • For FSR - danske revisorer har P&Co siden 2014 udviklet foreningens CSR Pris for bedste rapporter om samfundsansvar - læs om 2021 prisen her - og har bistået udviklingen af en publikationen 'ESG-hoved og nøgletal i årsrapporten' i samarbejde med Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen/ CFA Society Denmark. Begge inititaiver er hædret med en ISAR Honour fra FN. P&Co har også stået bag udviklingen af magasinet 'Fremtidens Rapportering'.
 • For Erhvervsstyrelsen har inVirke i samarbejde med P&Co  udviklet en casesamling om kvinder i ledelse bestående af 10 interviews med administrerende direktører og bestyrelsesformænd fra store danske virksomheder.
 • For Sustainable Biomass Program, SBP, har P&Co varetaget organiseringen af SBP's uafhængige Advisory Board bestående af ledende repræsentanter og forskere fra internationale organisationer for at understøtte SBP's etablering som en multi-stakeholder ledet organisation. 
 • For CSR Greenland har P&Co faciliteret det miljøfaglige projekt Clean Greenland - Green Companies. Læs om projektets erfaringer med miljøarbejdet blandt syv grønlandske virksomheder: 'Opsamling og erfaringer med den strategiske miljøindsats'.